loading
Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan ÇORUH OUTDOOR TURİSTİK SERVİSLER VE İŞLETMELER TAŞIMACILIK GIDA TAR. TEM.
İNŞ. TAAH. SAN. VE LTD. ŞTİ.
Telefon : 0533 453 31 79
Faks
E-posta : info@coruhturizm.com
2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ünvanı / Adı Soyadı
Ürün Teslimat Adresi
Fatura Teslimat Adresi
Telefon
E-posta
3. KONU
İşbu konusu, ALICI' nın SATICI' ya ait 0533 453 31 79 numaralı hat üzerinden ya da www.
coruhturizm.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelik ve
satış fiyatları belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı
Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin cinsi, miktarı, boyu, temel özellikleri ,
birim fiyatı, satış bedeli ve kargo ücreti gibi bilgiler açıklanmaktadır.
5.ÖDEME ŞEKLİ
Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit
adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunalabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın
inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda
kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
Havale ile ödemesini yapacağınız siparişlerde 3 iş günü içinde ödemesini yapmadığınız
siparişiniz sistem tarafından iptal edilecektir. Bu durumda ortaya çıkacak sorumluluklar
müşteriye aittir. Havale işlemini gerçekleştirdikten sonra işleme ait dekont örneğini
info@coruhturizm.com e-posta adresine iletiniz veya üye bölümünden "Havale Bildirimi"
kısmından bildiriniz.
Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz
oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte
bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili yükümlerin Banka ve
ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
6. SEVKİYAT
Kargo ve teslimat masrafları ALICI'ya aittir. Ürün bedeline dahil değildir. SATICI, web
sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince
karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aittir. Teslimat , ürün ağırlığına,

miktarına, boyutlarına bağlı olarak anlaşmalı kargo şirketleri veya nakliyat firmalarıyla
ALICI'nın yukarıda belirtilen 'Ürün Teslimat Adresi'ne teslim edilecektir.
Mal / hizmetin teslimi ALICI'nın talep ettiği adreste kendisine yapılır. Kendisinden başka birine
ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi
doğrultusunda teslimat yapılır. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa
teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI
sorumlu tutulamaz. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi
Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle,
ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo
şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da
oluşan giderler de ALICI'ya aittir.
Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının
SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş
olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal
edilirse, SATICI mal / hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
ALICI'nın siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler
parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün’ün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında
Ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu
kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura
düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ve miktarda ürünler pakette bulunmadığı ya da
eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür.
Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz
teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.
Tüketici teslim almadan önce ürünlerin muayenesini yapmalı, ayıplı ve hasarlı malı kargo
firması yetkilisinden teslim almamalıdır. ALICI kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve
hasarsız olduğunu kabul eder.
7.GENEL HÜKÜMLER
7.1. ALICI, 0533 453 31 79 numaralı hattı arayarak (arama normal tarifeden ücretlendirilir) ya
da www. coruhturizm.com internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm
vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından
karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari ünvanı, açık
adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu
ve telefon/internet ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www. coruhturizm.com
İnternet Sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin
ayrılmaz parçalarıdır.
7.2. SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha Sözleşme ALICI
tarafından .................. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail
adresine mail gönderilecektir.
7.3. İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ ya sunulan tüm bilgiler ve
vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup
bugünden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı
ihtar olunur. İşbu belgeyle Ön bilgilendirme ya da satış sözleşmesine konu mal ve hizmete
ilişkin fiyat taahhütlerinin geçerlilik süresi siparişin verildiği andan itibaren 30 dakika ile
sınırlıdır.
7.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun
teslim edilmesinden sorumludur.
7.5. SATICI,haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin
anlaşılması halinde ALICI’ yı bilgilendirip onay alarak, sözleşmeden doğan ifa

yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
7.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde
(stokdabulunmaması,tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu)
sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse,bu durumu, sözleşmeden doğan ifa
yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirererek siparişi iptal edebilir.
7.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi
gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve
defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI
tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın
bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili
olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI' nın herhangi bir şekilde müdahalede
bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın
banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini
şimdiden kabul etmektedir.
7.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde,
ALICI'nın kendisine veya teslim edilmesini istediği kurum veya kişilere teslim edilmiş olması
kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri
ALICI'ya aittir.
7.9. Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun
saptanması veya siparişin kötü niyetle veya haksız kazanç elde etmek amacıyla yapılmış
olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı
bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen
durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine
ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.
8. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI
Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra
mümkün olan en kısa sürede yapılır. SATICI, malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün
içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkini
saklı tutar. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir.
9. GEÇERLİLİK SÜRESİ
Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç
bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında SATICI'nın müşteriye bildireceği
güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim
yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise ALICI'ya gerçek
fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya
da satış iptal edilir.
Beşeri / teknik hatalar nedeniyle yanlış fiyatla girilen siparişler yapılacak bilgilendirme
sonrasında, iptal edilecektir.
10. CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden
itibaren 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin

SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 20 gün içinde SATICI, malı tüketiciye hiçbir masraf
yükletmeksizin geri almakla yükümlüdür.(bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik
madde 9/2).Malın SATICI'ya ulaşmasından sonraki10 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya
ödeme şekline uygun olarak iade edilir.Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo
bedeli SATICI tarafından karşılanır.
Tüketicinin korunması hakkındaki kanun'a göre “Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi”yi ifade eder. Kanunen cayma hakkı tüketiciye
tanınmış bir hak olup ticari veya mesleki amaçlı kurulu bireysel ve kurumsal şirketler, tüzel
kişiler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre tüketici vasfında olmayacağından bu
haktan yararlanmaları mümkün değildir. Bu şirketlerde ürünlerin iadesi ancak SATICI
FİRMANIN İADE ONAYI VERMESİ SONRASINDA iade faturasının kesilerek teslimi ile
mümkün olmaktadır. SATICI'nın iade onayı verdiği durumlarda nakliye bedeli iadeyi yapacak
olan ALICI'ya aittir.
Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI'ya faks veya eposta ile
bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış, zarar görmemiş ve satışa uygun olması
şarttır. Telefon yolu ile cayma bildirimi yapılması mümkün değildir. Bu hakkın kullanılması
halinde;
a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise) iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde iade işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
b) 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı varsa standart
aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. İade
edilecek ürünlerin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade
edilir.
Ürün SATICI'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal
faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi
gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5
gün içerisinde SATICI'ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün
aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI'ya geri gönderilecektir.
Cayma hakkı kullanımı çerçevesinde yapılacak bildirimler için info@coruhturizm.com
adresine e-posta gönderilmelidir. Yazmış olduğunuz bildirim mailine sipariş numaranızı
mutlaka yazmalısınız. Sipariş numarasını belirtmediğiniz/yazmadığınız bildirimler geçersiz
sayılacaktır.
ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
imkansızlaşırsa ALICI kusur oranında SATICI'nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.
SATICI cayma bildiriminin ön bilgilendirme ve sözleşme niteliğindeki işbu metinde
kararlaştırılan usuller ile yapılması halinde cayma hakkı kullanımı için gerekli işlemleri
yapmayı taahhüt eder.
11. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER
Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan malların
teslimine ilişkin sözleşmeler.
Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
info@coruhturizm.com internet sitesinde ‘Uzunluğu Seçiniz’ , ‘L1 Uzunluğunuz Seçiniz’, ‘L2

Uzunluğunu Seçiniz’ ve ‘L3 Uzunluğunu Seçiniz’ gibi seçimler yaptığınız ürünler standart
ebatların dışında ALICI'nın özel talebi ve onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan
ürünlerdir.Bu ürünlerde cayma hakkının kullanılması ve ürün iadesi mümkün değildir.
12. İTİRAZ VE YARGI YOLU
Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, ALICI, her türlü talep ve şikâyetlerini
SATICI'nın 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.
Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise ikibin Türk Lirası ile üçbin Türk Lirası arasındaki
uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki
uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine değil, tüketici mahkemelerine başvuru yapılır.
ALICI; 4822 S. K. ile değişik 4077 S.K.’un M. 9/A, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri
gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi
verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
13. ALICININ TEMERRÜDÜ
ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın
oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI'nın temerrüdünün SATICI'nın kusurundan
kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde
olmayacaktır.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşme niteliğindeki metnin tüm koşullarını
kabul etmiş sayılır.